Waarom kies je voor Noordzijde:

 • Jarenlange ervaring
 • Vrijblijvend advies
 • Deskundig
 • Scherp tarief
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Laagdrempelig
Contact

DE PROCESKOSTENVEROORDELING

De verliezende partij in een civiele procedure, wordt (meestal) veroordeeld om de proceskosten aan de winnende partij te vergoeden.

De proceskosten kunnen opgebouwd zijn uit verschillende kostenposten, zoals bijvoorbeeld:

 • het griffierecht;
 • de dagvaardingskosten (ook wel deurwaarderskosten genoemd);
 • kosten van derden (zoals getuigen of deskundigen);
 • advocaatkosten (ook wel ‘salaris gemachtigde’ genoemd).

Veel kosten staan vooraf vast, zoals de dagvaardingskosten (de kosten van de deurwaarder om een dagvaarding te betekenen, ca. € 125,- incl. BTW) en het griffierecht (het ‘entreegeld’ om te mogen procederen). De hoogte van het griffierecht hangt onder andere af van het ‘belang’ van de zaak, bij welke rechter de zaak aanhangig moet worden gemaakt (de kantonrechter of de handelsrechter) en in welke hoedanigheid je procedeert. Vaak zal een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV of een stichting) meer griffierecht moeten betalen dan een natuurlijk persoon (een particulier of een ZZP-er).

De grootste kostenpost is echter vaak de advocaat, en juist die koste kunnen op voorhand niet worden vastgesteld. Hoe hoog het bedrag is dat de verliezende partij aan de winnende partij zal moeten betalen met betrekking tot de advocaatkosten, hangt af van drie factoren:

 1. bij welke rechter is er geprocedeerd (bij de kantonrechter, de handelsrechter of bij het gerechtshof);
 2. om hoeveel geld wordt er geprocedeerd (het belang van de zaak);
 3. welke proceshandelingen zijn er verricht.

Dat werkt zo…

Voor elke proceshandeling kan je een hele of halve punt krijgen. Als jouw advocaat (of gemachtigde) bijvoorbeeld voor jou een ‘conclusie van antwoord’ heeft geschreven en ingediend (dat is een proceshandeling), hij heeft samen met jou een zitting bijgewoond (nog een proceshandeling) en hij heeft een getuigenverhoor bijgewoond (nog een proceshandeling), dan zijn er door jouw advocaat dus drie proceshandelingen verricht. Voor elke proceshandeling krijg je één punt toegekend. In dit voorbeeld heb je dus drie punten verzameld.

Die punten zijn geld waard. De waarde van een punt hangt af van het belang van de zaak (om hoeveel geld gaat het) en van de rechter die zich over deze zaak heeft gebogen (kantonrechter, handelsrechter of de hoger beroepsrechter).

Stel je voor je hebt bij de handelsrechter geprocedeerd over een bedrag van € 50.000,-. In dat geval is elke punt dat je hebt verzameld € 1.114,- waard (tarief 2022). In dit voorbeeld zijn er drie punten verzameld. Als elk punt € 1.114,- waard is, en als de verliezende partij in de proceskosten wordt veroordeeld, zal de verliezende partij dus 3 punten x € 1.114,- = € 3.342,- aan ‘advocaatkosten’ moeten vergoeden aan de winnende partij. Daarnaast zal de verliezende partij ook alle overige kosten moeten vergoeden (zoals bijvoorbeeld het griffierecht en de kosten van getuigen en/of deskundigen). 

Sommige proceshandelingen zijn een half punt waard, sommige zijn een heel punt waard. Hoeveel punten een proceshandeling waard is en hoeveel geld een punt waard is bij rechtbanken en gerechtshoven, kan je terugvinden op de website van de rechtspraak. Dit wordt ook wel het liquidatietarief genoemd.

Het liquidatietarief in kantonzaken, kan je bekijken op deze website van de rechtspraak.

Hoe hoog het griffierecht is dat betaald moet worden, hangt af van het belang van de zaak (om hoeveel geld wordt er geprocedeerd) en bij welke rechter er geprocedeerd wordt (kantongerecht, handelsrechter of gerechtshof).

In kantonzaken hoeft de gedaagde geen griffierecht te betalen, ook niet als de gedaagde een eis in reconventie (een tegeneis) instelt. De hoogte van het door de eiser te betalen griffierecht, hangt af van het belang van de zaak. Via de volgende link naar de website van de rechtspraak, kan je zien hoe hoog het griffierecht is dat de eiser in een zaak bij de kantonrechter moet betalen: 

Bij de sector civiel (de handelsrechter) en in hoger beroep moeten zowel de eiser als de gedaagde griffierecht betalen.

De tarieven voor het griffierecht die bij de sector civiel (de handelsrechter) van de rechtbank gelden kan je via deze link zien

De griffierechttarieven die in hoger beroep door gerechtshoven worden gehanteerd, zijn hier te vinden. 

Nog vragen over de proceskostenveroordeling? Neem gerust contact op!

Weten wat ik voor jou kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met me op door het formulier in te vullen.
Ik zal dan binnen 1 werkdag contact met je opnemen.

T: 06 - 4288 3765