Waarom kies je voor Noordzijde:

  • Jarenlange ervaring
  • Vrijblijvend advies
  • Deskundig
  • Scherp tarief
  • Vaste prijs vaak mogelijk
  • Laagdrempelig
Contact

Op deze pagina zijn links te vinden naar gepubliceerde uitspraken van zaken waarbij Carlo betrokken was als advocaat.

Loonstop zieke grensarbeider

Als de werknemer ziek is, zijn werkgever en werknemer verplicht om samen te werken aan de re-integratie van de werknemer. Dat betekent onder andere dat de zieke werknemer gehoor moet geven aan oproepen van de bedrijfsarts. Doet de zieke werknemer dat niet, dan kan de salarisbetaling worden gestaakt. Maar… Als de zieke werknemer in het buitenland woont, kan dat anders zijn…

In deze zaak ging het om een in Duitsland woonachtige werknemer van een Nederlands bedrijf. Deze werknemer kon en wilde niet naar de consulten met de in Nederland gevestigde bedrijfsarts. Een werknemer die in het buitenland woont kan daar niet toe worden verplicht. Dat is zo geregeld in de Europese wetgeving, maar dat wist de werkgever niet. De werkgever heeft deze werknemer het verwijt gemaakt dat zij niet wilde meewerken aan de re-integratie en heeft vervolgens de salarisbetaling gestaakt. Ten onrechte, zo oordeelde het gerechtshof te Arnhem.

 

Op deze pagina zijn links te vinden naar gepubliceerde uitspraken van zaken waarbij Carlo betrokken was als advocaat.

Wraking

Wraking maakt onderdeel uit van de ‘gereedschapskist’ van de advocaat. Een partij (of zijn advocaat) kan een rechter wraken als die rechter de schijn wekt partijdig te zijn. Als een rechter succesvol wordt gewraakt, dan zal een andere rechter de procedure voortzetten.

Carlo Mensink heeft meerdere malen een wrakingsverzoek ingediend, en niet altijd zonder succes…

Verschoning

Een rechter kan er ook zelf voor kiezen om – om welke reden dan ook – de procedure niet verder te behandelen. In dat geval kan een rechter een verschoningsverzoek indienen. Dat was in deze zaak het geval:

Kort Geding Corona-maatregelen

In deze procedure trad Carlo Mensink in een kort gedingprocedure op voor een bezorgde moeder die wilde voorkomen dat er een corona-prikbus op de Hengelose kermis zou worden neergezet. De moeder vond dat op deze wijze een vaccinatie aan haar tienerdochter werd opgedrongen. Helaas kan zelfs Carlo niet alle zaken winnen.

  • Kort Geding over een corona-prikbus op de Hengelose kermis.

Kort geding over loonbetaling

TSN Thuiszorg verkeerde eind 2015 in zwaar weer. Zij heeft toen besloten om (ongevraagd) het salaris van haar medewerkers aanzienlijk te verlagen. Dat was voor 109 medewerkers aanleiding om een kort geding te starten, en met succes. Er zijn 7 kort gedingprocedures gevoerd en Carlo stond één van de eisers (werknemers) bij.

Onrechtmatig handelen door de Staat

Het maakt niet uit tegen wie je procedeert… Als je gelijk hebt, heb je gelijk. Dus Carlo procedeert ook tegen grootmachten, zoals de Nederlandse Staat. In deze zaak ging het om de vraag, of de Staat onrechtmatig had gehandeld jegens een ondernemer. De rechtbank oordeelde dat de Staat wel onrechtmatig had gehandeld, maar dat de eiser geen schade leed. Het hof bekrachtigde die uitspraak.

Onverschuldigde betaling

In deze zaak werd vastgesteld, dat het recreatiepark waar de cliënt van Carlo een huisje had, bedragen in rekening heeft gebracht die zij helemaal niet bij Carlo’s cliënt in rekening mocht brengen. 

Executie Kort Geding

Als de ene partij (de schuldeiser) een vonnis heeft gehaald waarin staat dat de andere partij (de schuldenaar) veroordeeld wordt, bijvoorbeeld om iets te betalen, dan kan de schuldeiser dat vonnis ‘executeren’. Dat betekent dat de schuldeiser (met behulp van de gerechtsdeurwaarder) de schuldenaar kan dwingen tot betaling. Soms worden zelfs spullen van de schuldenaar verkocht en wordt de schuldeiser met de opbrengst betaald. Maar niet altijd kan de schuldeiser met een vonnis betaling (of iets anders afdwingen). Als de schuldenaar met succes een executie kortgeding heeft gevoerd, kan de schuldeiser zijn vonnis niet zomaar executeren. Hieronder twee uitspraken waarbij Carlo met succes een executie kortgeding is gestart.

Kort Geding afsluiting gas en licht

Soms doen schuldeisers rare dingen… In deze zaak ging het om een exploitant van een vakantiepark die een permanente bewoner afsloot van nutsvoorzieningen omdat ze onenigheid hadden over facturen. De exploitant sloot de bewoners niet één keer, maar twee keer af. Twee keer moest er dus (met succes) een kort geding worden gestart.

Weten wat ik voor jou kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met me op door het formulier in te vullen.
Ik zal dan binnen 1 werkdag contact met je opnemen.

T: 06 - 4288 3765